ACÚSTICA AMBIENTAL

En l’actualitat, degut a la creixent contaminació acústica que patim, hi ha una gran sensibilitat per part de la població envers als problemes de soroll. Per aquest motiu, les normatives existents s’han fet més exigents fins al punt que totes les noves activitats requereixen un projecte d’impacte acústic per a l’obtenció de la llicència.

Des d’MC Acústica fem projectes d’impacte acústic que recolliran totes les solucions necessàries per al compliment de la normativa vigent en matèria de soroll i vibracions així com la justificació de les mateixes garantint al client l’obtenció de la llicència de l’activitat.

Per altra banda, es fa imprescindible la predicció de l’impacte acústic a activitats industrials, infraestructures viàries i ferroviàries per tal de dissenyar a temps proteccions sonores que garanteixin el compliment de les normatives vigents.