CONDICIONAMENT ACÚSTIC

Cada espai requereix un confort acústic adequat per al seu ús que assolirem amb l’equilibri dentre la reverberació, reflexió i absorció dels materials i la seva geometria. 

Des d’MC Acustica treballem el disseny interior de cada espai tenint en compte els requeriments acústics necessaris per tal d’obtenir-ne la qualitat acústica òptima per al seu ús.

Se n’estudia la seva geometria i volumetria així com les propietats dels materials de revestiment, i es defineixen les solucions constructives adequades, sempre en col·laboració amb els equips d’arquitectura i interiorisme del projecte amb la finalitat d’adaptar-nos al disseny del client. 

AÏLLAMENT ACÚSTIC

Aïllar acústicament és evitar que un soroll o surti d’una estança ocasionant molèsties en els receptors o dificultant el desenvolupament d’una activitat. 

Per tal de garantir l’aïllament acústic (aeri i estructural) adequat par a cada espai, estudiem les solucions constructives adequades de tots els seus paraments i tancaments exteriors i interiors mitjançant programes específics de predicció i es comprova el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació DB-HR.

CONTROL DE SOROLL I VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS

Les instal·lacions d’un edifici (climatització, sistema hidràulic, sistema elèctric, etc.) sovint produeixen sorolls i vibracions que es transmeten a l’edifici i als veïns.

Calculem i dissenyem totes les solucions constructives necessàries per al control del soroll i les vibracions de les instal·lacions d’edificis residencials, comercials, industrials o de serveis.