MC Acústica és una enginyeria especialitzada en acústica que disposa dels coneixements, l’experiència i la tecnologia necessària per avaluar i resoldre amb precisió qualsevol problema acústic, aportant-ne les solucions adequades.

La nostra activitat es dirigeix principalment a arquitectes, enginyers, constructores, empreses i organismes públics, i intervenim en totes les fases dels projectes així com en la millora d’obres ja executades (resolució de problemes acústics en obres acabades).

Oferim serveis d’enginyeria acústica en els següents camps: